Wat is sport?

Eenvoudige vraag, gecompliceerd antwoord. In het grootste Nederlandse woordenboek dat we kennen, de Dikke van Dale - uitgave van 2016 - staat dat sport bestaat uit “allerlei lichamelijke oefeningen en ontspanning waarbij vaardigheid, kracht en inzicht vereist worden”. Wist je dat zelfs gamen onder deze definitie kan vallen, tenminste wanneer je een actieve gamer bent.

Gelukkig is dit niet de enige definitie van sport die in omloop is. Dit pagina probeert een wat breder beeld van het begrip sport te geven. 

Waar komt het woord sport vandaan?

De oorsprong van het woord / begrip sport is niet helemaal duidelijk. Er zijn mensen die zeggen dat het afgeleid is van het Latijnse woord "desporto" - in vervoering raken of laten meeslepen. Er zijn ook mensen die verwantschap zien met het Latijnse woord "disportare" wat zoveel wil zeggen als - zich vermaken of zich ontspannen. Het hield ook tijdverdrijven van twijfelachtige aard in, spot, plezier, spelen en lichaamsbeweging in.

Sport beleving in het verleden

Uit beschrijvingen weten we dat in het oude Egypte en Griekenland geen geschreven regels voor sport waren. Er zijn wel allerlei beschrijvingen van lichaamsoefeningen en ademhalingstechnieken gevonden. In geschriften van Conducius staan beschrijvingen van boksen en medische gymnastiek in het oude China. 

Over de periode tot aan de 15e eeuw is weinig bewaard gebleven over de beleving van sport. In die periode was vooral Italië betrokken bij de ontwikkeling van sport in Europa. Engeland week af van de ontwikkeling in algemene zin. Zij standaardiseerden in de 17e en 18e eeuw sporten zoals

boksen
paardenrennen
hardlopen
cricket
roeien
enz

Een bekende anekdote uit deze tijd betreft voetbal waar geen duidelijke regels waren. Dit veranderde snel toen iemand de bal met de hand opraapte en over de doellijn heen wandelde. Regels en standaards waren meer dan welkom in de sport. 

Verbreding van sport

Sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw begint het begrip sport steeds meer activiteiten te omvatten. Wanneer we naar de Dikke van Dale kijken en de uitdrukking "er een sport van maken" letterlijk nemen, dan lijkt het of je van elke activiteit een sport kan maken. Voor de gewone man is dit geen probleem maar wel voor onderzoekers op het gebied van sport. Onenigheid over wat wel - en wat geen sport mag heten vertroebelt de diverse onderzoeken. Waar begint sport? Waar eindigt sport? Deze discussie zal voorlopig nog niet verstommen.

Wat is sport in de ogen van de mensen?

Wanneer je buurman zegt dat hij gaat sporten, kan hij daar tegenwoordig van alles mee zeggen. Hij gaat fitnessen - baantjes zwemmen - tennissen - voetballen - aqua joggen etc. Toch beschouwen we onszelf niet echt als sporters. In een onderzoek uit 2014 van Van der Werff & Elling komt naar voor dat we onszelf eerder recreanten noemen dan sporters. Ook al zijn we fanatiek bezig en willen we winnen, al of niet in clubverband. Overigens wel leuk om te zien dat mannen zichzelf eerder als sporter betitelen dan vrouwen (43 om 31%).

Of mensen zichzelf betitelen als sporter hangt grotendeels af van hoe vaak ze sporten per jaar. De gemiddelde Nederlander vindt dat hij of zij een sporter is wanneer hij minimaal één maal per week serieus gaat sporten. Ouderen en vrouwen zien zichzelf minder als sporter ook al doen ze wel sportactiviteiten.

Kijk voor een begripsomschrijving van sport ook eens op Wikipedia

Copyright © 2009 - 2019 LDB Sales B.V.